ОДРЖАН САСТАНАК СА СА ШЕФОМ КАНЦЕЛАРИЈЕ СВЈЕТСКЕ БАНКЕ У БиХ

23.06.2021
image

В.д. помоћникa директора за економско – финансијске послове Драган Станковић и в.д. помоћника директора за нормативне послове, европске интеграције и међународне пројекте Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) Јасенко Нединић разговарали су данас, 23.06.2021. године, у сједишту Управе у Бањалуци са шефом Канцеларије Свјетске банке у БиХ Емануелом Салинасом о досадашњој имплементацији Пројекта регистрације некретнина – Додатно финансирање.  

На састанку је досадашња сарадња РУГИПП-а и Канцеларије Свјетске банке у БиХ оцјењена успјешном, те су разматрани утицаји пандемије корона вируса (COVID-19) на имплементацију Пројекта, али и рокови и могућности што ефикасније имплементације свих активности.

Саговорници су се сложили да се ради о стратешки важном пројекту за Републику Српску и БиХ, који доприноси бољој квалитети живота грађана, али и рада институција које су им на услузи.

Циљеви Пројекта регистрације некретнина – Додатно финансирање су: развој података за регистрацију некретнина и оснивање који би се реализовао кроз обнову катастарског премјера на подручјима на којима је премјер неажуран или је квалитет података премјера недовољног квалитета за потребе оснивања катастра непокретности, развој инфраструктуре за регистрацију некретнина који би се највећим дијелом реализовао кроз обезбијеђивање адекватног пословног простора за потребе дигиталног архива Управе, као и унапређивање услова рада у организационим јединицама Управе,  те унапређивањем постојећих и имплементацију нових информационих рјешења,  интеграцију истих у нови модеран информациони систем и развој политика и институционални развој и управљање Пројектом који би обезбиједио континуитет развоја политика Управе, унапређења законских и подзаконских аката из надлежности Управе, едукацију запослених.