ОБЈАВЉЕНИ ПОДАЦИ ИЗ РЕГИСТРА ЦИЈЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

06.05.2021
image

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) објавила је годишњи извјештај Регистра цијена непокретности Републике Српске за 2020. годину којим је обухваћен преглед обима и цијена непокретности на тржишту  Републике Српске, евидентиран у евиденцијама РУГИПП-а у протеклој години.

У односу на прошлу годину, коју је обиљежила пандемија вируса корона и која је утицала на све аспекте живота грађана, са становишта Регистра цијена непокретности Републике Српске, није забиљежен значајан пад броја регистрованих купопродајних уговора, као ни број регистрованих прометованих непокретности.  С друге стране, повећан је број заинтересованих лица за извјештаје и податке Регистра цијена непокретности чиме су препознати резултати, улога и значај ове евиденције.

Успостављањем Регистра цијена непокретности од 01. јануара 2017. године Република Српска учинила је прве кораке ка отворености и транспарентности тржишта непокретности,  али и масовној процјени вриједности непокретности која би у скорије вријеме могла бити стратешки ресурс Републике Српске.

Према подацима Регистра цијена непокретности који води РУГИПП у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2020. године регистровано је укупно 42.834 купопродајних уговора у којима је прометовано укупно 81.084 непокретности, чија је укупна остварена цијена 2.249.246.442,52 КМ. У периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године у Регистру цијена непокретности Републике Српске регистровано је укупно 9.341 купопродајних уговора у којима је прометовано укупно 19. 064 непокретности. Наведени уговори склопљени су у периоду од 01.01.2020.године до 31.12.2020. године и били су предмет уписа права власништва у катастарским евиденцијама РУГИПП-а, а укупна остварена цијена у датим уговорима износи 421.189.437,62 КМ.

Цијена најскупљег прометованог стана у Републици Српској по метру квадратном у прошлој години износила је 4.446,10 КМ, а његова површина износила је 35 м2. Цијена најскупљег прометованог стана укупне површине 155,17 м2 са три помоћне просторије износила је 386.615,10 КМ. Цијена најскупље прометоване куће у Републици Српској износила је 620.000,00 КМ, а њена површина износила је 133 м2 и земљиште уз објекат површине 530 м2. Најскупљи прометован стан налази се на Јахорини, а кућа у Бањалуци.

Детаљнији подаци о цијени, врсти и приближној локацији прометованих непокретности јавно су доступни посредством интернет странице РУГИПП-а www.rgurs.org , а објављен је и пети извјештај Регистра цијена непокретности за 2020. годину. Објављени подаци у годишњем извјештају зависе од квалитета података у купопродајном уговору и података које учесник у промету уписује у упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у евиденцијама РУГИПП-а.