РУГИПП УВЕО КАФ СТАНДАРД

04.02.2021
image

Директор Агенције за државну управу Републике Српске Александар Радета уручио је данас директору Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) Босиљки Предраговић цертификат о  увођењу Зajeдничког oквира прoцjeнe (Common Assessment Framework) – КАФ стандарда у Управу.

РУГИПП је четврти и уједно највећи орган управе у Републици Српској која је увела овај стандард.  

Предраговићева је говорећи о значају увођења КАФ стандарда у Управу, истакла да КАФ представља стандард квалитете јавне управе и представља исто што и увођење ИСО стандарда у привреди.

„Циљ нам је да РУГИПП буде бржа, ефикаснија и модеранија јавна управа, на задовољство свих грађана, јер смо један од најзначајанијих јавних сервиса Владе Републике Српске, с обзиром да имовина и обим прaва којим неко лице располаже над њом произилази из јавних евиденција које води Управа“, рекла је Предраговићева.  

Према њеним ријечима овај стандард је увело преко 4.100 јавних управа ЕУ и држава које су у процесу придруживања, што је опредијелило и РУГИПП да крене тим путем и у свој рад пренесе најбоље праксе ЕУ.

Замјеник директора РУГИПП-а Срђан Радуљ појаснио је да се РУГИПП у настојању да својим корисницима пружи што бржу и квалитетнију услугу, те анализирајући постојећу организацију у Управи и однос са корисницима и уважавајући приједлоге и сугестије корисника, одлучио на имплементацију КАФ стандарда, чији је циљ дa будe кaтaлизaтoр зa прoцeс пoтпунoг пoбoљшaњa унутaр oргaнизaциje.

„Наш крајњи циљ је повећати обим услуга и поједноставити процедуре корисницима“, поручио је Радуљ и нагласио да РУГИПП не каска за земљама ЕУ када је у питању квалитет услуге и промјена КАФ стандарда.

Он је додао да КAФ стандард дoступaн у jaвнoм дoмeну, бeсплaтaн je и нуди сe кao aлaт jeднoстaвaн зa кoришћeњe у циљу пoмoћи oргaнизaциjaмa jaвнoг сeктoрa ширoм Eврoпe при кoришћeњу тeхникa упрaвљaњa квaлитeтoм у циљу унaпрeђeњa рaдa. 

„РУГИПП је успјешно завршио самопроцјену и донио Акциони план за унапређење рада 2020-2022. године који ће подићи сарадњу са корисници на виши ниво“, навео је Радуљ и рекао да се када је у питању КАФ стандард ради о континуираном процесу при чему се подразумиејва да ће се сваке двије године вршити реeвалуација.   

Директор Агенције за државну управу (АДУ) Републике Српске Александар Радета рекао је да је АДУ још 2017. препознала предности КАФ стандарда у односу са на све друге системе утврђивања и развоја квалитета у државној управи.

„Очекујем да ће и остале институције препознати значај увођења овог стандарда, да био се уклонили недостаци и побошљао квалитет пружања услуга“, закључио је Радета.   

У увођењу КАФ станадрда експертску помоћ пружио је КДЗ центар Аустрије и њихов експерт Филип Парцер, а финансијски је његову помоћ и одржавање радионице на Јахорини подржао ГИЗ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) у име Савезног министарства за економску сарадњу и развој Савезне владе Њемачке, у сарадњи са Владом Велике Британије.