ОДРЖАНА ЗАВРШНА КАФ РАДИОНИЦА

21.12.2020
image

Представници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) учествовали су у Бањалуци у раду треће, завршне радионице на којој је представљен  систем  за самопроцјену и управљање укупним квалитетом за институције јавне управе, на основу коjeг запослени и руководство процијењују сопствену организацију, утврђују своје предности и потенцијал за напредак, а потом примјењују мјере побољшања  -  ЦАФ .

Овом приликом учесници су добили одговоре на бројна питања која су се односила на уређивање и успостављање пословних односа, ефикаснијег обављања послова и бољег презентовања резултата рада.

ЦАФ је први европски инструмент управљања укупним квалитетом који је специјално осмишљен за јавни сектор како би јавним управама помогао у њиховим напорима ка сталном усавршавању.

Као алат за управљање укупним квалитетом ЦАФ је усмјерен на резултате ка грађанима, односно корисницима услуга, запосленима, друштвеној одговорности и  процјени остварених резултата.

Радионица је организована да би учесници кроз предавања, дискусије, али и међусобну размјену искустава и добре праксе унаприједили практична знања о принципима управљања квалитетом и препознали  унапређења у процесу самопроцјене, као и  успјешнијем будућем раду свих запослених РУГИПП-а.

Агенција за државну управу Републике Српске  (АДУ)  задужена је да имплементира ЦАФ –a у републичким органима управе у Републици Српској.