Počeo premjer katastarske opštine Tarevci

01.09.2021
image

U Modriči je 01.09.2021. godine održan sastanak na kom su prisustvovali načelnik opštine Jovica Radulović, članovi Savjeta MZ Tarevci, predstavnici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove /RUGIPP/ i izvođači radova.

Povod sastanka je katastarski premjer KO Tarevci koja je jedna od 14 katastarskih opština u 11 lokalnih zajednica u kojima se vrši katastarski premjer prema Srednjoročnom programu poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti za period 2021-2025. godine.

„Biće poteškoća jer su stanovnici mjesne zajednice Tarevci uglavnom raseljeni ili žive van područja Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Moramo uraditi sve potrebne aktivnosti kao bi se svo stanovništvo obavijestilo, obilježilo svoje parcele, kako bi u budućnosti dobili pravu sliku nepokretnosti na području katastarske opštine Tarevci“, rekao je načelnik opštine Jovica Radulović.

„Radi se premjer urbanog dijela Mjesne zajednice Tarevci, koji je gusto naseljen, a sadašnji premjer je neažuran. Formiraće se jedinstvena evidencija. Ovim će se riješiti dosadašnji sporovi koji su se dešavali između mještana“, izjavio je Boro Savić, zamjenik šefa Područne jedinice za geodetske i imovinsko-pravne poslove Modriča.

Prema projektnom zadatku i tehničkim specifikacijama predviđen je premjer polarnom i GNSS metodom mjerenja koje podrazumijevaju neposredna mjerenja terenskih geodetskih ekipa na terenu i komunikaciju sa imaocima prava na nepokretnostima. Obzirom na izabranu metodu katastarskog premjera, a u skladu sa Zakonom o premjeru i katastru Republike Srpske i ostalim podzakonskim aktima, obaveza imaoca prava na nepokretnostima je da izvrše propisno obilježavanje svojih nepokretnosti, te dozvole pristup geodetskim terenskim ekipama Izvođača na svoje posjede kako bi izvršili geodetska mjerenja. Shodno navedenom, članom 182. i članom 183. Zakona propisane su i novčane kazne za pravna i fizička lica koja načine prekršaje pobliže opisane u navedenim članovima Zakona, a koji se između ostalog odnose na izbjegavanje obaveze obilježavanja granica nepokretnosti i onemogućavanje poslova katastarskog premjera.