POČEO PREMJER KO LJELJENČA I HASE-BRIJESNICA

27.08.2021
image

U Bijeljini je 24.08.2021. godine održan sastanak na kom su prisustvovali  gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, savjetnik gradonačelnika Radoslav Ostojić, Borjan Maksimović iz Odjeljenja za prostorno uređenje, Sanja Mihajlović iz Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine, te izvođač radova „Radis“ d.o.o. Istočno Sarajevo sa predstavnicima Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove /RUGIPP/.

Povod sastanka je katastarski premjer 14 katastarskih opština u 11 lokalnih zajednica, od kojih su i katastarske opštine Ljeljenča i Hase-Brijesnica sa područja Bijeljine, prema Srednjoročnom programu poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti za period 2021-2025. godine.

“Cilj ovog postupka je tačno određivanje  položaja nepokretnosti u prostoru - parcela i objekata, kao i utvrđivanje prava na nepokretnostima. Početni dio premjera je osnova za formiranje baze podataka koja će pružiti tačnu evidenciju”, istakao je  Milorad Elez, savjetnik za geodetske poslove u Kabinetu direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Prema projektnom zadatku i tehničkim specifikacijama predviđen je premjer polarnom i GNSS metodom mjerenja koje podrazumijevaju neposredna mjerenja terenskih geodetskih ekipa na terenu i komunikaciju sa imaocima prava na nepokretnostima. Obzirom na izabranu metodu katastarskog premjera, a u skladu sa Zakonom o premjeru i katastru Republike Srpske i ostalim podzakonskim aktima, obaveza imaoca prava na nepokretnostima je da izvrše propisno obilježavanje svojih nepokretnosti. Shodno navedenom, članom 182. i članom 183. Zakona propisane su i novčane kazne za pravna i fizička lica koja načine prekršaje pobliže opisane u navedenim članovima Zakona, a koji se između ostalog odnose na izbjegavanje obaveze obilježavanja granica nepokretnosti i onemogućavanje poslova katastarskog premjera.