NOVOM INTERNET STRANICOM DO KVALITETNIJE USLUGE ZA GRAĐANE

29.12.2020
image

Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) Bosiljka Predragović i zamjenik direktora RUGIPP-a Srđan Radulj predstavili su danas, 29.12.2020. godine, u sjedištu Uprave u Banjaluci novu internet stranicu Uprave i tipske obrazce najčešćih zahtjeva koji se podnose RUGIPP-u s ciljem unapređenja kvaliteta pružanja usluga građanima.

Predragovićeva je na konferenciji za novinare istakla da je radna grupa RUGIPP-a izvršila  analizu procedura pružanja usluga korisnicima, te pristupila izradi tipskih obrazaca najčešćih zahtjeva koji se podnose RUGIPP-u koji se  mogu preuzeti na novoj, preglednijoj internet stranici Uprave.

Ona je istakla da će u doba pandemije izazvane korona virusom, kada je potrebna što veća fizička distanca, obrasci zahtjeva omogućiti korisnicima da ih pronađu na internet stranici RUGIPP-a, preuzmu ih i popune na svom računaru, odštampaju, potpišu i zajedno sa potrebnim prilozima dostave redovnom poštom, bez odlaska u područnu jedinicu ili područnu kancelariju RUGIPP-a.

„Nova stranica daće bogatiju ponudu informacija i podataka našim građanima, korisnicima najznačajnijeg javnog servisa u Vladi Srpske. Na novoj stranici naši korisnici mogu se upoznati sa svim našim proizvodima i uslugama, propisima, oglasima, konkursima i projektima, i što je najbitnije, mogu preuzeti potrebne obrasce“, pojasnila je Predragovićeva.

Ona je istakla da Uprava svake godine nastoji da unaprijedi elektronske usluge kako bi građani što lakše i brže ostvarivali svoja prava kada je riječ o nekretninama o kojima ova institucija vodi javne evidencije.

„Nove usluge omogućiće i da građani ne moraju uvijek lično dolaziti u područne jedinice ove uprave i čekaju u redovima, što će smanjiti rizik od širenja virusa. To znači da, na primjer, lica koja su inostranstvu mogu da podnesu određene zahtjeve na osnovu naših elektronskih servisa“, pojasnila je Predragovićeva.

Zamjenik direktora RUGIPP-a Srđan Radulj naveo je da će kreiranjem novih obrazaca biti ostvareno nekoliko ciljeva.

„Prije svega transparentnost, odnosno  naši korisnici znaće koje dokumente i u kojoj formi su dužni dostaviti kao prilog zahtjeva, te koliko iznosi naknada za postupanje u konkretnoj pravnoj stvari. Takođe, postići ćemo jednoobraznost postupanja svih područnih jedinica Uprave, jer smo uočili različita postupanja u pojedinim područnim jedinicama u istim pravnim situacijama. Omogućićemo našim korisnicima da, u određenim slučajevima, ne moraju dolaziti u područnu jedinicu/područnu kancelariju da predaju određeni zahtjev, već da popunjavanje zahtjeva mogu izvršiti kod svoje kuće, uplate naknadu u najbližoj banci ili pošti, te sve zajedno pošalju putem pošte na adresu PJ/PK. Dakle, smanjićemo i gužve u određenoj mjeri u PJ/PK“, dodao je Radulj.

On je pojasnio da je postignuta jednoobraznost postupanja svih područnih jedinica tako što je kreirano 38 različitih obrazaca, čime je pokriveno oko 90 odsto zahtjeva koji se podnose Upravi.

Radulj je precizirao da su obrasci u PDF formi, te da se mogu popuniti pomoću računara, ali i ručno, nakon čega se mogu poslati poštom.

„Ovi obrasci su preteča vizije rukovodstva i Uprave da zahtjevi u narednom periodu, nakon što se ispune svi potrebni uslovi, budu podneseni u elektronskoj formi“, dodao je Radulj.

Nova internet stranica Uprave donosi i precizne upute za korisnike, cijene naknada za određene usluge, ali i brojeve telefona i mejl adrese na kojima će se strankama pomagati da razjasne eventualne nedoumice.

Na novoj internet stranici, između ostalog, postavljena je i interaktivna mapa koja  prikazuje  status osnivanja katastra nepokretnosti, odnosno gdje je završeno izlaganje nepokretnosti na javni uvid, gdje je u toku izlaganje, a gdje se vrše pripreme za izlaganje.