KONKURS ZA OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE U RUGIPP ZA STUDENTE PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI Globalna
01.06.2021

Na osnovu Sporazuma o saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Republičke uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove (u daljem tekstu: RUGIPP) raspisuje se 

Konferencija o zaštiti imovine Srba u Federaciji BiH Globalna
24.05.2021

  U Trebinju je održana dvodnevna Konferencija o zaštiti imovinskih prava Srba u Federaciji BiH, koju je organizovala Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP). ...

OBJAVLJENI PODACI IZ REGISTRA CIJENA NEPOKRETNOSTI ZA 2020. GODINU Globalna
06.05.2021

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) objavila je godišnji izvještaj Registra cijena nepokretnosti Republike Srpske za 2020. godinu kojim je obuhvaćen pre ...

RUGIPP-u POZITIVAN REVIZORISKI IZVJEŠTAJ  Globalna
19.04.2021

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove /RUGIPP/ dobila je pozitivno mišljenje Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji ...

ODRŽAN SASTANAK RADNE GRUPE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE U SISTEMU KOORDINACIJE PROCESA EVROPSKIH INTEGRACIJA U BiH Globalna
05.03.2021

Predstavnici Republičke uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove (RUGIPP), koji su  članovi radnih grupa za evropske integracije u sistemu koordinacije procesa evropskih integrac ...