Изузеци од ЗЈН

Датум Назив Преузми
19.12.2019. Одлука о набавци услуга преноса поштанских пошиљака за 2020. годину
26.02.2019. Одлука о покретању поступка набавке "Службеног гласника Републике Српске" за 2019. годину
23.03.2018. Одлука о покретању поступка набавке "Службеног гласника Босне и Херцеговине" за прво полугодиште 2018. године
21.03.2018. Одлука о покретању поступка набавке "Службеног гласника Републике Српске" за 2018. годину
27.03.2017. Одлука о набавци услуга преноса резервисаних поштанских пошиљака
24.03.2017. Одлука о набавци "Службеног гласника РС" за 2017. годину
13.01.2016. Одлука о услугама преноса резервисаних поштанских услуга