Izuzeci od ZJN

Date Name Downolad
26.04.2021.
09.04.2021.
31.12.2020.
15.07.2020. Odluka o pokretanju postupka nabavke "Službenog Glasnika BiH" za drugo polugodište 2020. godine
26.03.2020. Odluka o pokretanju postupka nabavke koja je izuzeta od primjene odredaba Zakona o javnim nabavkama
20.03.2020. Odluka o pokretanju postupka nabavke "Službeni glasnik Republike Srpske" za 2020. godinu
19.03.2020. Odluka o pokretanju postupka nabavke "Službenog Glasnika BiH" za prvo polugodište 2020. godine